Ik heb een vraag of klacht over een school. Waar kan ik terecht?

(voor ouders en personeelsleden)


1/ coördinator

Als je een vraag of klacht hebt over de werking van de school, is de coördinator (directeur) het eerste aanspreekpunt

Je vindt de contactgegevens op de website of in het schoolreglement van de school.

2/ schoolbestuur

De organisatie van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. In een FOPEM-school is het schoolbestuur een vzw. In het bestuursorgaan van deze vzw zetelen personeelsleden en ouders van schoolkinderen.

 

Je kan je vraag of klacht ook rechtstreeks aan het bestuursorgaan van de school richten. De contactgegevens van het bestuursorgaan vind je in het schoolreglement van de school.

3/ FOPEM-SOM

FOPEM is een federatie van onafhankelijke methodescholen. ‘Onafhankelijk’ houdt in dat de schoolbesturen zelf beslissen over de organisatie van hun scholen.

 

SOM is de scholengemeenschap waartoe de FOPEM-scholen behoren.Externe organisaties voor specifieke vragen/klachten


Enkel voor personeelsleden van FOPEM/SOM-scholen

Ben je een personeelslid en heb je een vraag over je arbeidsomstandigheden?

 Neem contact op met de bevoegde personen die vermeld staan in het arbeidsreglement van je school. Het arbeidsreglement moet steeds fysiek of digitaal ter beschikking zijn van alle personeelsleden van de school.

Ben je een personeelslid en ga je niet akkoord met een tuchtmaatregel, schorsing of ontslag?

Neem contact op met de Kamer van beroep van het gesubsidieerd vrij onderwijs: 

 

Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI
Kamer van beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs
Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

kamervanberoep.GVO@vlaanderen.be Een klacht over FOPEM/SOM zelf?

1/ coördinator

Als je een vraag of klacht hebt over de werking van FOPEM/SOM, is de coördinator van FOPEM/SOM het eerste aanspreekpunt. Neem contact op via info@fopem.be

2/ bestuursorgaan

Ben je niet akkoord, neem dan contact op met het bestuursorgaan van FOPEM/SOM via rvb-fopem.som@fopem.be