Wat is een methodeschool?


Een methodeschool baseert zich voor de vernieuwing van de klaspraktijk op eigen mens- en maatschappijbeeld en/of op bestaande pedagogische ideeën van o.m. Dalton, Freinet, Steiner, Montessori, Jenaplan, Decroly, ... of men werkt volgens het model van het ervaringsgericht onderwijs. Het is niet evident om basisprincipes aan te halen die voor alle methodescholen gelden. Toch zijn er elementen die in de meeste methodescholen aanwezig zijn en die als kenmerkend kunnen worden beschouwd.

Enkele elementen die in de meeste methodescholen aanwezig zijn:

  • Kinderen leren er samenwerken
  • De school is meer dan leren, het is ook samen leven
  • Het kind staat centraal
  • De kinderen worden actief betrokken bij het hele gebeuren
  • Aandacht voor de totale ontplooiing van het kind (zowel cognitief, sociaal, emotioneel, lichamelijk)
  • Zelfstandigheid en het nemen van initiatief worden gestimuleerd
  • Kinderen leren er hun verantwoordelijkheid opnemen

Benieuwd naar de verschillende soorten methodescholen? Hieronder vind je er alvast enkele, klik op de knop voor meer informatie.

 De Steinerscholen zijn gegroepeerd in de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen. Tot FOPEM behoren tot nu toe enkel Freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en projectscholen. Elk hebben ze hun eigenheid, en tegelijk merken we een grotendeels gelijklopende visie.