WETEN MET OF ZONDER METEN

aandachtspunten bij centrale toetsen

 

 

 

 


Welkom

FOPEM staat voor 'Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen'  en is de koepel van methodescholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. Lees hier de missie van FOPEM. Onze organisatie telt zo'n 30 scholen en vestigingsplaatsen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Die scholen werden opgericht door groepen van ouders, leerkrachten en/of organisaties. Het gaat om scholen met een welomschreven pedagogisch profiel : Freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en buurtscholen .

 

Het werkterrein van FOPEM situeert zich op het vlak van belangenbehartiging, dienstverlening en het doorgeven van informatie over methodeonderwijs.

 De belangenbehartiging van de scholen van FOPEM in de beleids- en adviesorganen van de overheid gebeurt vooral via OKO

 

De dienstverlening van FOPEM is tweeledig: de pedagogische begeleiding enerzijds en het ondersteunen van coördinatoren (schoolleiders), schoolteams en schoolbesturen anderzijds. Ontdek het volledige ondersteuningsaanbod voor FOPEM-scholen via onze vormingswebsite.

 

Daarnaast ziet FOPEM het als een belangrijke taak om informatie over methodeonderwijs door te geven. Initiatiefgroepen van leerkrachten, ouders en/of organisaties die een nieuwe FOPEM-school wensen op te starten worden geïnformeerd en begeleid. Contacteer ons gerust voor meer info!

 

Tot slot profileert FOPEM zich als een partner van organisaties uit het maatschappelijk veld met een gelijkaardig emancipatorisch doel.


Onze collega Vincent Vandevyvere schreef een gesmaakte tekst over onze aanvangsbegeleiding op een Nederlandse onderwijsblog.

 

“Starters en bij uitbreiding al onze leerkrachten willen groeien in teamverband, in een open cultuur waar falen kan en vragen stellen een tweede natuur is. Een pedagogisch dienst moet die aanvangsbegeleiding vooral ondersteunen door coaches en mentoren te professionaliseren. Leren doen starters het best op de school zelf, dichtbij de praktijk en het pedagogisch project.” (Vincent Vandevyvere) 


Infobrochure

Wie zijn we, wat doen we, wat kan je van ons verwachten, wat verwachten wij van onze scholen?

 

 

Je komt het allemaal te weten in onze infobrochure schooljaar 2023-2024


Download
Infobrochure '23-'24
Maak kennis met FOPEM-SOM en ontdek hoe we dit schooljaar samen school willen maken!
2023-09-01 - Kern - Maak kennis met FOPE
Adobe Acrobat document 6.7 MB

FOPEM & SOM binnen het onderwijsveld

Waar staan de letters in onze naam voor, wat is de relatie tussen koepel FOPEM en scholengemeenschap SOM, waar situeert FOPEM zich binnen het brede onderwijsveld?

 

Je komt het allemaal te weten in onze basispresentatie 'Aangename kennismaking'


Download
Basispresentatie 'Aangename kennismaking'
Alle basisinfo over de koepel FOPEM
2022-03-04 - FOPEM en SOM - Aangename ke
Adobe Acrobat document 625.8 KB

Missie en visie

Waar willen we naartoe, van waaruit kijken we naar scholen, op welke manier willen we onze droom realiseren?

 

 

Je leest het in onze missie, visie en strategie en in onze visie op onderwijzen en leren.
Welke pedagogische keuzes maken onze scholen?

Zorgbeleid

FOPEM-scholen zetten in op een brede basiszorg vanuit Universal Design of Learning (UDL). Ze gebruiken hierbij de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken of het GOL(L)D-concept.  

 

Voor de verhoogde zorg en uitbreiding van zorg doen scholen beroep op een leersteuncentrum. Hiervoor werkt FOPEM samen met Federatie Steinerscholen in leersteuncentrum OKOplus. Lees meer.

Cultuurbeschouwing

FOPEM-scholen kiezen als levensbeschouwelijke vorming voor cultuurbeschouwing. Cultuurbeschouwing is geen vak, maar een praktijk. Daarom wordt het volgens de vier sporen van doelgericht ervaringsleren aangeboden Lees meer

Doelgericht ervaringsleren

De M van methodescholen vullen we sinds een 2018 scherper en duidelijker in: doelgericht ervaringsleren. Vanuit onze visie op onderwijzen en leren ontwikkelde zich het pedagogisch concept 'doelgericht ervaringsleren' waar we samen met de scholen aan blijven werken Lees meerOKO schreef een memorandum aan de nieuwe minister van onderwijs.

Lees het hier