Commissie zorgvuldig bestuur


Een ouder, een schoolbestuur, een zelfstandige of een andere belanghebbende kan vragen stellen aan de commissie zorgvuldig bestuur of er een klacht indienen over de toepassing van die principes van zorgvuldig bestuur:

  • beheersing onderwijskosten
  • eerlijke concurrentie
  • verbod op politieke activiteiten
  • handelsactiviteiten
  • reclame en sponsoring
  • participatie in het gesubsidieerd onderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Secretariaat Commissie zorgvuldig bestuur

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

T: 02 553 65 98

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

website