Commissie inzake leerlingenrechten


Als ouder of andere belanghebbende kan je een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten: 

  • als  een basisschool je kind uitschrijft op basis van een inschrijving in een andere basisschool.
  • als een school de inschrijving van je kind weigert.
  • als een school voor gewoon onderwijs de inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften ontbindt.

Stuur per e-mail of post een gehandtekend verzoekschrift. Je stelt het verzoekschrift op in het Nederlands en het bevat minstens:

  • de datum waarop het verzoekschrift is opgesteld
  • naam en adres van de ouder(s)
  • naam van de geweigerde leerling
  • naam en adres van de school waar de leerling uitgeschreven is of de inschrijving werd geweigerd of ontbonden

Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI

Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

T: 02 553 93 83

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

website