Vlaamse bemiddelingscommissie


De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn over:

  • de noodzaak van een verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
  • de inhoud van een verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Agentschap voor onderwijsdiensten - AGODI 

Vlaamse Bemiddelingscommissie

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

T: 02 553 88 86

bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

website