Kernmedewerkers.

Dit zijn de werknemers van koepel FOPEM en scholengemeenschap SOM. 

Naam Functie E-mail

Kris Denys

Medewerker FOPEM kris.denys@fopem.be

Wim D'Hulster

Medewerker FOPEM/SOM wim.d.hulster@fopem.be
Catherine Devos Medewerker FOPEM/SOM catherine.devos@fopem
Patricia Otte Medewerker Pedagogische begeleidingsdienst patricia.otte@fopem.be
Vincent Vandevyvere Medewerker Pedagogische begeleidingsdienst / Competentiebegel. vincentvandevyvere@fopem.be
Julie Van Rijckeghem Leerplanschrijver FOPEM julie.vanrijckeghem@fopem.be