Kernmedewerkers


Dit zijn de werknemers van koepel FOPEM en scholengemeenschap SOM. 

 

Naam Functie E-mail

Wim D'Hulster

Medewerker FOPEM/SOM: schoolleiderschap en -organisatie wim.d.hulster@fopem.be
Catherine Devos Medewerker FOPEM/SOM: belangenbehartiging en schoolwetgeving catherine.devos@fopem.be
Karolien Belet Medewerker SOM: personeelspuzzel en schooladministratie karolien.belet@fopem.be
Vincent Vandevyvere Pedagogisch begeleider algemeen: taal, methodeonderwijs, didactiek vincent.vandevyvere@fopem.be
Julie Van Rijckeghem Pedagogisch begeleider cahier W.O. julie.vanrijckeghem@fopem.be
Caner Mese Pedagogisch begeleider zorg en inclusie + competentiebegeleider OKOplus

caner.mese@fopem.be

Jürgen Loones Kerncoördinator en belangenbehartiging

jurgen.loones@fopem.be