Kernmedewerkers


Dit zijn de werknemers van koepel FOPEM en scholengemeenschap SOM. 

 

Naam Functie E-mail
Kurt Lambrechts Belangenbehartiging en schoolwetgeving kurt.lambrechts@fopem.be
Karolien Belet Personeelspuzzel en schooladministratie karolien.belet@fopem.be
Vincent Vandevyvere Pedagogisch begeleider algemeen: taal, methodeonderwijs, didactiek vincent.vandevyvere@fopem.be
Julie Van Rijckeghem Pedagogisch begeleider cahier W.O. julie.vanrijckeghem@fopem.be
Lindsey Devlieghere Pedagogisch begeleider zorg en inclusie + competentiebegeleider OKOplus

lindsey.devlieghere@fopem.be

Jürgen Loones Kerncoördinator, belangenbehartiging en ondersteuning schoolleiders en -besturen

jurgen.loones@fopem.be 

Download
Maak kennis met FOPEM-SOM
In deze flyer maak je kennis met FOPEM & SOM
2021-09-09 - Kern - Maak kennis met FOPE
Adobe Acrobat document 17.7 MB