Kernmedewerkers


Dit zijn de werknemers van koepel FOPEM en scholengemeenschap SOM. 

 

Naam Functie E-mail
Catherine Devos Belangenbehartiging en schoolwetgeving catherine.devos@fopem.be
Karolien Belet Personeelspuzzel en schooladministratie karolien.belet@fopem.be
Vincent Vandevyvere Pedagogisch begeleider algemeen: taal, methodeonderwijs, didactiek vincent.vandevyvere@fopem.be
Julie Van Rijckeghem Pedagogisch begeleider cahier W.O. julie.vanrijckeghem@fopem.be
Lindsey Devlieghere Pedagogisch begeleider zorg en inclusie + competentiebegeleider OKOplus

lindsey.devlieghere@fopem.be

Jürgen Loones Kerncoördinator, belangenbehartiging en ondersteuning schoolleiders en -besturen

jurgen.loones@fopem.be 

Download
Maak kennis met de kernmedewerkers!
In deze contactflyer maak je kennis met de kernmedewerkers van FOPEM/SOM
2020-10-22 - Kern - Contactflyer met geg
Adobe Acrobat document 284.9 KB