FOPEM DIALOOGDAG

Werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving

 

De onderwijscontext evolueert snel. Nieuwe onderwijsthema’s zien het daglicht: digitalisering in het onderwijs (Digisprong), inschrijvingsdecreet, leersteundecreet, lerarentekort, koopkrachtverlies… Hoe verhouden we ons als FOPEM en SOM ten opzichte van deze veranderende context; en wat betekent dit voor onze fundamentele waarden?  

 

We vinden het belangrijk om de paden die FOPEM en SOM bewandelen voldoende af te toetsen met het gehele FOPEM-netwerk: ouders, begeleiders, coördinatoren, bestuursleden. We gaan graag met jullie in dialoog en in verbinding en laten ons daarbij inspireren door keynotesprekers, workshops en gesprekstafels.  

 

Bovendien bestaat FOPEM maar liefst 27 jaar! We willen dit graag met jullie vieren tijdens deze dialoogdag. Hef mee met ons het glas!Programma

Onthaal: we maken ruim de tijd voor uitwisseling en verbinding. We presenteren graag ons ontwikkeld materiaal en visieteksten.

Inhoudelijk programma: vanaf 10u30 start het inhoudelijke aanbod van keynotesprekers, workshops en gesprekstafels.

Receptie: vanaf 16u30 heffen we graag met jullie het glas op ons 27-jarig bestaan. We vieren ons hechte netwerk en breiden de contacten uit.

Keynotesprekers

We laten ons inspireren door drie ferme keynotesprekers. Zij openen deze dialoogdag met frisse inzichten en richten onze blik op de toekomst. 


Niemand minder dan creatieve duizend-poot Ish Ait Hamou opent onze dialoogdag. Met 'Het moois dat we delen' vertelt hij een verhaal over gelijkenissen en verschillen en hoe je altijd kan kiezen voor verbinding. Hij maakt de link naar zijn eigen onderwijsverhaal en daagt zo ons uit om breed te denken. meer over Ish Ait Hamou


Professor Mieke Van Houtte houdt als sociologe de samenleving een spiegel voor: wat verwachten we van ons onderwijs? Welke functies moet, kan of mag het onderwijs vervullen en wat zijn de grenzen aan meritocratie? Onderzoek samen met prof. Van Houtte wat FOPEM kan betekenen in dit verhaal. meer over Mieke Van Houtte


Professor Jan Elen neemt ons mee op sleeptouw en daagt ons uit met de vraag 'Wat is leren?' Hij denkt met ons mee na over de rol van de leraar en de invulling van zorg en ondersteuning. meer over Jan Elen

Workshops

Het letterwoord 'FOPEM' staat voor Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen. Een mondvol, maar wat betekent dit precies? En hoe zie je dit in de praktijk? Ontdek het in één van onze workshops!


Ontdek de P van Pluralisme in de workshop 'Cultuurbeschouwing'. Dit is de levensbeschouwelijke vorming in elke FOPEM-school.


Ontdek de F van Federatie in de workshop 'Samen school maken'. We nemen je mee doorheen onze visie op ouderbetrokkenheid en -participatie.


Ontdek de M van Methodescholen in de workshop 'Visie op onderwijzen en leren'. Deze visietekst vormt het begin van onze cahiers (leerplannen) en fundeert onze keuze voor doelgericht ervaringsleren.


Ontdek de E van Emancipatorisch in de workshop 'Emancipatie'. Van een filosofisch concept naar een zichtbare en tastbare praktijk.


Ontdek de O van Onafhankelijk in de workshop 'De onafhankelijke school'. We tonen je de kruispunten waar je als onafhankelijke school over nadenkt en hoe je dan een richting kiest.


Ontdek de M van Methodescholen in de workshop 'Beleid op leerlingenbegeleiding'. Een erkenningsvoorwaarde waar we ons eigen ding mee doen. Je ontdekt onze hele specifieke en inclusieve visie op zorg.


Ontdek de M van Methodescholen in de workshop 'Brede school'. De buurt speelt een belangrijke rol in onze scholen. Via Brede School zet je duurzame partnerschappen op.


FOPEM-school 't Speelscholeke maakt een film over hun ervaringsgerichte werking. Want ervaringsgericht onderwijs, dat moet je vooral zien.

Gesprekstafels

In een snel veranderende samenleving komen heel wat thema's op ons pad. Hoe verhouden we ons hiertoe? Welke strategische keuzes willen we als organisatie maken? Hoe blijven we trouw aan onze waarden? Tijdens een gesprekstafel krijg je de tijd en ruimte om lang en diep in gesprek te gaan over één welbepaald thema en zo het bestuursorgaan van FOPEM/SOM te inspireren.


Maak je keuze uit één van onderstaande gesprekstafels:

 

 1. Oprichting andere onderwijsniveaus binnen FOPEM
 2. Kostenloos onderwijs vs. financiële draagkracht onafhankelijke school
 3. Kleinschaligheid vs. schaalvergroting
 4. Onafhankelijke methodescholen in een federatie: hoe sturend wordt de M van methodescholen ingevuld?
 5. Streven naar een sociaal rechtvaardige samenleving: welke maatschappelijke engagementen nemen we op?
 6. Hoe zorgen we voor de begeleider?
 7. Financiële solidariteit voor en door de scholen
 8. Grenzen aan de zorg
 9. Trouw blijven aan onze waarden maar niet stilstaan: omgaan met innovaties in het onderwijs
 10. Meer diversiteit en inclusiviteit in een FOPEM-school


Praktisch

Tijdschema

 • 9u40: feestelijke aankomst en verwelkoming in station Tielen. Geniet van een interactieve, groene wandeling richting Hoge Rielen.
 • 10u - 10u30: aankomst en warm onthaal met kansen tot uitwisseling en verbinding.
 • 10u30 - 10u45: welkom en intro
 • 10u45 - 11u30: gastspreker Ish Ait Hamou (plenum)
 • 11u45 - 12u30: keuze uit twee gastsprekers Mieke Van Houtte & Jan Elen
 • 12u30 - 13u30: middagpauze
 • 13u30 - 14u30: leer het letterwoord FOPEM beter kennen via workshops. Keuze uit 8 workshops.
 • 14u30 - 15u: koffiepauze
 • 15u - 16u30: in dialoog tijdens trage gesprekstafels. Keuze uit 10 thema's.
 • 16u30 - 17u30: feestelijke receptie en gezellig samenzijn
 • 18u24: vertrek trein station Tielen

Inschrijven

We nodigen graag een vijftal mensen per school uit, coördinator inbegrepen. Inschrijven kan vanaf 1 maart via je coördinator die deze vier namen (en eventueel enkele reserves) doorgeeft. Ben je via die weg ingeschreven? Dan ontvang je begin april een formulier in je mailbox om je keuze voor de keynote, workshop en gesprekstafel door te geven.

Prijs

We bieden jullie deze dialoogdag volledig gratis aan. Tijdens de middagpauze kan je kiezen uit een aanbod broodjes, eveneens gratis. 

Locatie

Molenstraat 62

2460 Kasterlee

met de trein bereikbaar via station Tielen, we voorzien een geleide wandelroute en feestelijke verwelkoming (aankomst trein 9u40)

 

 

Meer info over bereikbaarheid

 

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.