Missie en visie


 

FOPEM creëert en ondersteunt een participatief-coöperatief netwerk van emancipatorische methodescholen. Samen bouwen we aan een maatschappelijk pedagogisch kader waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien met het oog op een sociale en respectvolle samenleving.

 

 

De missie van FOPEM krijgt vorm in de dagelijkse praktijk van FOPEM-scholen. Een heel opmerkelijke uiting van die missie zijn onze eigen leerplannen en de daarbij horende ‘Visie op onderwijzen en leren’. We streven een rechtvaardige en sociale samenleving na. Dit doen we door samen een kader te ontwikkelen waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien: leerling, begeleider, coördinator, ouder… Dit gemeenschappelijke doel geeft vorm en kleur aan het FOPEM-onderwijs. De visie op onderwijzen en leren gaat uit van een coöperatieve wisselwerking tussen twee onderwijsbronnen. Leren vertrekt in de onderwijspraktijk van FOPEM-scholen niet altijd vanuit de ervaringen of vragen van leerlingen, maar vertrekt ook niet steeds vanuit een vooraf bepaald leerstofaanbod van de begeleider. De onderwijspraktijk in de FOPEM-scholen steunt net op de dynamiek tussen deze twee bronnen: vragen vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid en een aanbod om de wereld binnen te brengen bij elkaar. Daarnaast kan zowel een vraag als een aanbod vanuit leerlingen, begeleiders, coördinatoren, ouders of anderen komen. De dynamiek tussen beide bronnen wordt in evenwicht gehouden door vier handelingspatronen die je in onze scholen kan terugvinden: een coöperatieve werking, een geëngageerde houding, het streven naar betekenisvolle taken en het respecteren van inspraak en verantwoordelijkheid. Deze visie nastreven en respecteren vraagt om een specifieke aanpak die zich vertaalt in het spiraalleren, het streven naar een soepele leerlijn en het gebruiken van de ervaringscyclus.