Doelgericht ervaringsleren

De visie op onderwijzen en leren werd in 2017 samen met alle FOPEM-scholen ontwikkeld naar aanleiding van het nieuwe leerplan voor wereldoriëntatie – het cahier W.O. De voorbije jaren bleek deze dat deze visie concreet tot op de klasvloer gebruikt kon worden. Daarnaast ondervonden we ook dat de ‘M’ van FOPEM zo helderder en scherper werd, wat de scholen meer verbindt en een gemeenschappelijke taal creëert. 

 

In de visie op onderwijzen en leren benoemen we specifiek de balans tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’, tussen de natuurlijke nieuwsgierigheid en de verantwoordelijkheid om de wereld binnen te brengen. Het is een evenwichtsoefening die voor quasi al onze begeleiders heel herkenbaar is: ‘wat komt er uit de kinderen en wat is mijn rol daarnaast dan precies?’ of ook ‘Wat is la part du maître - zoals Célestin Freinet dat noemt – precies in de praktijk?’ Gaandeweg zijn we dit de schijnbare paradox tussen doelgericht en ervaringsgericht werken gaan noemen. We introduceerden Jef & Jos, de metafoor van twee collega’s die een andere stijl hebben maar allebei vanuit respect voor het kind handelen. Mensen in het methodeonderwijs worstelen vaak met deze twee sporen en twijfelen soms of en hoe ze mogen ingrijpen op leerprocessen. We gingen hiermee aan de slag. Zo ontstond er inductief het pedagogisch concept doelgericht ervaringsleren. Ervaringsgericht werken is kwaliteitsvol werken. Dat is een overtuiging maar ook een belofte. Die kwaliteit garandeer je onder andere door jouw vijf voelsprieten aan te scherpen en te blijven onderzoeken. Je verbreedt, verrijkt en verdiept het verhaal van kinderen aan de hand van die voelsprieten. Verder gingen we aan de slag met het concept van ‘focusdoelen’: al gaande en samen met de klasgroep enkele heel concrete doelen in de focus plaatsen (m.b.v. de leerspiraal en soepele leerlijnen). Deze doelen bieden richting maar laten ook voldoende ruimte voor ervaringsgericht werk. Tenslotte introduceerden we de drie sporen om doelen te bereiken in een methodeschool: via de vaste werking, via het spontane en ervaringsgerichte werk, via het gestuurde aanbod.

 

Doelgericht ervaringsleren is dus een concretisering en tegelijk een onderdeel van de visie op onderwijzen en leren.

 

De zeven pijlers in de visie op onderwijzen en leren zijn heel breed inzetbaar en toepasbaar. Achter elk van die pijlers schuilt heel wat theorie én praktijkvoorbeelden. In onderstaande presentatie leer je per pijler de theorie en enkele toegepaste praktijkvoorbeelden kennen. Op het einde vind je de verdiepende bronnen achter elk van de concepten waarop de zeven pijlers gebouwd zijn.

Download
Visie op onderwijzen en leren: theorie en praktijk
2023-03-14 - PBD FOPEM - Visie op onderw
Adobe Acrobat document 2.3 MB