Memorandum van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

FOPEM verenigt zich samen met de federatie Steinerscholen, VOOP en IPCO in het overlegplatform van de kleine onderwijsverstrekkers (OKO). In dat overlegplatform delen we de vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen van de Vlaamse Overheid. 

We schreven met de vier geledingen een memorandum. Dit zijn suggesties en aanbevelingen ten aanzien van de nieuwe Vlaamse regering, en in het bijzonder voor de nieuwe Vlaamse minister van onderwijs. Je kan het memorandum hieronder downloaden.

Download
Memorandum van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers
Dit memorandum bevat de suggesties en aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse Regering 2019-2024
Memorandum van het Overleg Kleine Onderw
Adobe Acrobat document 1.4 MB