Zorgbeleid op FOPEM-scholen

Elk kind leert anders. Zorg wordt op maat uitgewerkt en vertrekt altijd vanuit het diversiteitsdenken. FOPEM zet in op een brede basiszorg (fase 0 en 1) en denkt UDL (Universal Design of Learning) waar mogelijk.  Onze scholen gebruiken de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken of het GOL(L)D-concept. We zoeken samen naar passende maatregelen voor de onderwijsbehoefte van de leerling én de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Vanaf fase 2 in het zorgcontinuüm werken de ondersteuners van ons leersteuncentrum OKOplus hier verder op door.

 

We werkten onlangs sterk rond brede basiszorg met onze scholen. In deze nieuwsbrief lees je er alles over.

Leersteuncentrum OKOplus

In het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 konden we het reeds lezen: “Het M-decreet schaffen we af en vervangen we door een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten.“ Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het M-decreet vervangen door het zogenaamde Leersteundecreet.

 

Voorheen werkten VOOP, FOPEM en de Federatie Steinerscholen samen als ondersteuningsnetwerk OKOplus om die zorg in fase 2 en 3 voor onze scholen aan te bieden. Met de komst van het decreet leersteun maakt ondersteuningsnetwerk OKOplus een metamorfose door tot leersteuncentrum OKOplus. Hiervoor slaan FOPEM en de Federatie Steinerscholen de handen in elkaar.