Zorgbeleid op FOPEM-scholen

Elk kind leert anders.  Zorg wordt op maat uitgewerkt en vertrekt altijd vanuit het diversiteitsdenken.  FOPEM zet in op een brede basiszorg en denkt UDL (Universal Design of Learning) waar mogelijk.  Onze scholen gebruiken de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken of het GOL(L)D-concept.  We zoeken samen naar passende maatregelen voor de onderwijsbehoefte van de leerling én de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. Vanaf fase 2 in het zorg-continuüm werken de ondersteuners van ons ondersteuningsnetwerk OKOplus hier verder op door.