Wat is een Jenaplanschool?

Dit zijn methodescholen gebaseerd op de pedagogiek van Peter Petersen (1884-1952). De sociale grondstructuur van deze scholen bestaat uit stamgroepen. De stamgroepen bestaan uit een klas van kinderen van drie opeenvolgende schooljaren, heterogeen samengesteld naar leeftijd, geslacht, begaafdheidsniveau en sociale herkomst. Met deze heterogeniteit wordt onder meer beoogd een echte volksschool te realiseren. De stamgroep heeft de functie van leef- en werkgemeenschap. Ze beschikken over een eigen lokaal dat is ingericht als een woonkamer. De stamgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van al zijn leden met de respectering van de individuele autonomie.

 

Voor meer informatie over deze vorm van onderwijs zie: www.jenaplan.be