Cahier cultuurbeschouwing


 Logboek “Wegwijzer cultuurbeschouwing. Op wandel met een kaart. Onderweg met een kompas.”

 

Wil je het cahier cultuurbeschouwing implementeren op je school? 

Neem dan een kijkje op de cahierwebsite voor ondersteuning.

 

 Wil je weten wat cultuurbeschouwing is voor FOPEM? Zoek je kleine voorbeelden? Ben je op zoek naar een kader dat enige ordening biedt zonder al te veel te reduceren? Wat heeft cultuurbeschouwing te maken met innerlijke dialoog?

Het logboek 'Wegwijzer cultuurbeschouwing. Op wandel met een kaart. Onderweg met een kompas' is opgebouwd rond deze vragen. De kaart combineert drie levensvragen met thuis, school en de wereld. Het kompas laat zien dat jij ingebed zit in een groter geheel. Met het kompas ontdek je samenhangende lagen van jouw werkelijkheid.

 

Cultuurbeschouwing is een complex geheel. Het logboek biedt je daartoe verschillende toegangen.

Dit logboek kan je lezen als een inspiratieboek. Je kan snuffelen en speuren: hier en daar een stukje, een zin, een citaat, een brief of een verhaal. Je kan het ook meer structureel gaan gebruiken: de kaart om je eigen cultuurbeschouwing te bekijken of om blinde vlekken in beeld te brengen. Je kan het kompas gebruiken om een gesprek te verrijken, om een situatie te onderzoeken, om vragen te stellen.

Het logboek is ook een uitnodiging om je eigen beelden en verhalen te verzamelen.

 

De scholen aangesloten bij FOPEM kiezen voor cultuurbeschouwing als levensbeschouwelijke vorming. Cultuurbeschouwing vloeit voort uit het dagelijkse leven. Het is dus geïntegreerd in de klas- en schoolwerking in kleine dingen. Verder zijn er twee lestijden voorzien waarin de kinderen een stem krijgen om zich uit te spreken over de dingen des levens (ronde/kring) en om het samenleven te bespreken en te organiseren (klassenraad/meeting/forum/...). Er is tijd om in te gaan op waardegeladen inhouden of gebeurtenissen die zich voordoen. Door cultuurbeschouwing leer je de onderliggende lagen in de complexe werkelijkheid te ontdekken.

 

Elke school geeft op zijn eigen manier vorm aan cultuurbeschouwing. De visieteksten van scholen zijn samen gebracht in een gemeenschappelijk kader. Dat kader is n.a.v. een gemeenschappelijke studiedag op 29/04/16 weergegeven in de vorm van een kaart met kompas met als titel 'Vele wegen om gelijkenissen en verschillen te ontdekken en te benoemen om samenhang te creëren'. De kaart toont en beschrijft summier waar het over gaat in cultuurbeschouwing: drie levensvragen in combinatie met de relatie thuis-school-maatschappij.

 

Het cahier is uitgegeven bij Garant. Het is te koop via bol.com of via FOPEM of één van de scholen. De kaart is enkel via FOPEM of de scholen te koop. Stuur een mail naar secretariaat@torteltuin.be voor meer informatie

 

 

 

Download
Cultuurbeschouwing als levensbeschouwelijke vorming
Cultuurbeschouwing als levensbeschouwelijke vorming
websitetekst Cultuurbeschouwing als leve
Adobe Acrobat document 949.1 KB