Klachtenprocedure FOPEM


Participatie is een belangrijk begrip in onze scholen. Waar personeelsleden en ouders zich engageren en samenwerken om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren kunnen meningsverschillen ontstaan die tot conflicten leiden.

  

Personeelsleden en medewerkers van de scholen

Voor interne geschillen tussen personeelsleden en medewerkers van de school verwijzen we in eerste instantie naar de procedures vastgelegd in de school en naar het arbeidsreglement van het schoolbestuur. Ook bij vragen over het psychosociaal welzijn kan je terecht in hetzelfde document.

Indien de school geen oplossing heeft kunnen bieden, kan een vraag gesteld worden aan FOPEM. Daarvoor verwijzen we naar het document ‘De weg van een vraag’.

Betreft het een klacht over FOPEM of de pedagogische begeleidingsdienst van FOPEM dan verwijzen we naar 'De werkingscode van FOPEM/SOM'.

 

Ouders en leerlingen van de scholen

De klachtenprocedure in de school is de eerste lijn bij problemen, klachten en vragen. Informatie daarover kan je terug vinden in het schoolreglement van de school.

Als je daarna nog met onopgeloste problemen en vragen zit, kan je in samenspraak met het schoolbestuur en/of de coördinator de hulp van FOPEM inroepen. Daarvoor verwijzen we  naar het document ‘De weg van een vraag’. 

 

Of contacteer  info@fopem.be