Richt je een vestigingsplaats op of een hoofdschool?

Misschien heb je spontaan nog niet stil gestaan bij deze vraag, maar je kan inderdaad soms ook een nieuwe vestigingsplaats oprichten bij een bestaande methodeschool. Als je die mogelijkheid hebt, wordt het vaak iets gemakkelijker. Je moet dan minder kinderen hebben om subsidies te krijgen en je hoeft dan uiteindelijk ook niet zo groot te worden. Ook op administratief vlak biedt het opstarten als vestigingsplaats een aantal voordelen.

 

Elke school voor gewoon kleuter-, lager-, of basisonderwijs, die op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar voldoet aan de rationalisatienormen kan één of meer vestigingsplaatsen oprichten, op voorwaarde dat elke nieuwe vestigingsplaats op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar, de normen bereikt, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

 

  Gemeente
< 75 inw./km2
(categorie A)
Gemeente
75<>500 inw./km2
(categorie B)
Gemeente
>500 inw./km2
(categorie C)
  K L Basis K L Basis K L Basis
Vestigingsplaats 10 10 16 20 25 40 20 25 40(16)*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) betekent dat je bovendien telkens op de eerste schooldag van februari minstens 16 kleuters en 16 lagere schoolkinderen ingeschreven moet hebben.

Tabel 3: programmatienormen voor vestigingsplaatsen. B.Vl.R.5-12-2003

Indien gewenst kan FOPEM je in contact brengen met bestaande methodescholen, en samen met jou informeren of er de bereidheid is om jullie initiatief als vestigingsplaats van hun school te laten starten. De autonomie blijft verzekerd.


Voorbeeld : Projectiel in Gent 

Projectiel is een nieuw initiatief dat volgend schooljaar wil starten als een vestigingsplaats van de VLOM. Volgens het aantal inwoners per km² zit Projectiel in categorie C. Om te kunnen starten moet projectiel dus 40 kinderen hebben, waarvan minstens 16 in het kleuteronderwijs en minstens 16 lager onderwijs. Indien Projectiel als hoofdschool zou willen starten moeten ze 50 kinderen hebben. Dit aantal moet dan bovendien vier jaar na elkaar stijgen om de subsidies te behouden. Bij een school die opstart als vestigingsplaats moet het leerlingenaantal niet stijgen.