Wie kan een school oprichten?

In België is vrijheid van onderwijs een grondwettelijk recht. Dit houdt in dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon het recht heeft onderwijs te organiseren en daarvoor instellingen op te richten. Concreet betekent dit dat je met een beperkt aantal mensen enkel een vzw hoeft op te richten. Deze vzw kan een school opstarten.

Hoe groot moet de initiatiefgroep zijn?

Het is heel moeilijk om daar een precies aantal personen op te kleven. Het is wel een feit dat je in je eentje geen school kan oprichten. Het is belangrijk dat je een sterke groep hebt met verschillende deskundigheden. Meestal wordt de initiatiefgroep doorheen het project nog verder uitgebreid. Er zijn initiatieven die ontstaan zijn uit enkel leerkrachten, of uit enkel ouders, of beide.

 

Als initiatiefgroep is het belangrijk om in het begin goed na te gaan of iedereen dezelfde visie over onderwijs deelt. De kans op slagen is immers voor een groot deel afhankelijk van een gedeelde visie. Indien dit niet het geval is ontstaan er vroeg of laat conflicten.

Kan je ook een school starten met enkel kleuter- of lager onderwijs?

Nee, dit kan niet meer. Vanaf 1 september 2003 kunnen er in het gewoon basisonderwijs enkel nog basisscholen opgericht worden. Scholen die opgericht worden vanaf 1 september 2003 zullen dus de structuur kleuter- én lager onderwijs moeten aannemen. Dit wil echter niet zeggen dat onmiddellijk alle graden in het lager onderwijs moeten vertegenwoordigd zijn. Je kan bijvoorbeeld ook starten met kleuteronderwijs en een eerste leerjaar / eerste graad van het lager onderwijs. De school kan dan meegroeien met de oudste kinderen. Concreet moet je kleuteronderwijs volledig georganiseerd worden vanaf het derde bestaansjaar  en het lager onderwijs vanaf het zesde bestaansjaar van dit niveau in de school.