Nuttige links


 

www.freinetbeweging.be

Op deze site van de Freinetbeweging kunnen begeleiders veel informatie vinden. Je vindt er freinetliteratuur, je wordt er uitgenodigd op studiedagen, je vindt er ook vacatures of kan er terecht voor een correspondentieschool in binnen-of buitenland, en nog zoveel meer. Je kan er zelfs vragen stellen over praktische of inhoudelijke aspecten van het freinet lesgeven, of leest er de vragen of onderzoeken van anderen.

 

www.freinet.nl

Wie actief is in de freinetbeweging Vlaanderen - Nederland kan hier terecht voor verslagen van vergaderingen. Je vindt hier ook een aantal recente uitgaven van freinetnieuws terug en natuurlijk de publicaties van de "freinetbibliotheek".

 

www.cego.be 

Op de site van het centrum voor ervaringsgericht onderwijs kan je literatuur bestellen, informatie vinden over nascholing, vorming en lopende projecten. Aan deze site is ook een forum verbonden.

 

www.ervaringsgerichtonderwijs.nl 

Het expertisecentrum voor ervaringsgericht onderwijs van Nederland is sterk vergelijkbaar met het centrum voor ervaringsgericht onderwijs. Je vindt er informatie over publicaties, nascholing, vorming,.

 

www.onderwijs.vlaanderen.be

De belangrijkste site om de correcte info te vinden over het onderwijsbeleid en de onderwijsregelgeving in Vlaanderen. Je vindt er heel veel informatie voor zowel coördinator, begeleiders als ouders.

 

www.agion.be 

AGION is het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. De missie van dit agentschap is 'de realisatie en ontwikkeling van functionele en duurzamen onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen, en dit in samenspraak met de gebruikers'. Denk je aan een schoolgebouw kopen of verbouwen, of dringend je stookketel vervangen? Dan moet je je via deze website zeker goed informeren over de mogelijkheden tot 70% subsidiëring. Er is tegenwoordig zelfs een mogelijkheid tot huursubsidies.